အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် လက်ထောက်တာဝန်ခံခေါ်ယူခြင်း

မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂသည် မိမိတို့ ချမှတ်ထားသည့် ရည်မှန်းချက်ကိုရောက်ရှိစေရန် အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် အမျိုးသမီးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှ အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသည့် လက်ထောက်တာဝန်ခံတဦး လို အပ်ပါသည်။

လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် ဧပြီလ (၁၁) ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး ကိုယ်ရေးရာဇ ဝင်မှတ်တမ်း (CV form) နှင့် မိမိလျှောက်ထားလိုသည့် ရာထူးနေရာအား လျှောက်ရခြင်းအကြောင်းအရင်း ဖြေရှင်းချက်နှင့်မျှော်မှန်းလစာပါဝင်သည့် (Cover Letter) ကို မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ၏အတွင်းရေးမှူးများသို့ လိပ်မူ၍ bwu.secretary@protonmail.com သို့ပေးပို့ရမည်။