နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးများရင်ဆိုင်နေရသည့်လိင်အကြမ်းဖက်မှုများ

0

 

မိမိတို့ မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂအနေဖြင့် “နိုင်ငံရေး မတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူ အမျိုးသမီးများ ရင်ဆိုင်နေရသည့် လိင်အကြမ်းဖက်မှုများ” သုံးသပ်ချက် စာတမ်းတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြမ်း ဖက်မှု စုစုပေါင်း (၃၆)မှုနှင့် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု အပါအဝင် ကာမလိမ်လည်မှု (၂၃) မှုရှိပြီး ခိုင်လုံ သည့် သတင်း မီဒီယာများမှ စုဆောင်းရရှိထားသည့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြ မ်းဖက်မှု အရေအတွက် စုစုပေါင်း (၅၄) မှုရှိပြီး

  • စစ်တပ်မှ ကျူးလွန်သော အမှုများ
  • အခြားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှ ကျူးလွန်သော အမှုများနှင့်
  • အရပ်သားအချင်းချင်းကြား ကျူးလွန်သော အမှုများ ဟူ၍ ကဏ္ဍသုံးခု ခွဲခြား တင်ပြထားပါသည်။
Download English Download Burmese
Share.