တရားမဝင်စစ်မှုထမ်းနှင့် အမျိုးသမီးများအပေါ်သက်ရောက်မှုများ

0

အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု အသက်သွင်းလိုက်သည့် တရားမဝင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ နေ့စဉ်ဘဝအားရိုက်ခတ်မှုများနှင့် သက်ရောက်မှုများကို မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂမှ လေ့လာသုံးသပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။

Download English Download Burmese
Share.