စီဒေါစောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများ

0

မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရမှ လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် စီဒေါစာချုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ စောင့်ကြည့်ရေး လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာများကို အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) မှ ထုတ်ဝေထားသည့် ယခုစာအုပ်တွင် လေ့လာဖတ်ရှု နိုင်ပါသည်ရှင့်။

Download Burmese

 

Share.