အသံမဲ့ သို့မဟုတ် ပုံးကွယ်နေသော အရိပ်များ

ယခုအစီရင်ခံစာသည် ယခင် မြန်မာအမျိုးသမီးသမဂ္ဂမှ ထုတ်ဝေပြီးသား ဒုက္ခစက်ဝန်း (၂၀၀၀ ခုနှစ်)နှင့် ငရဲပြည်နှစ်ထပ်ကြားတွင် ပိတ်မိနေခြင်း (၂၀၀၇ ခုနှစ်) အစီရင်ခံစာများ၏ နောက်ဆက်တွဲအစီရင်ခံစာလည်းဖြစ်သည်။

[wpdm_package id=’3385′]