မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂ၏ ၂၀၂၄ခုနှစ် ဇွန်လအတွင်း အမျိုးသမီးများဆိုင်ရာအချက်အလက်

0

အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စု၏ အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းသည့်ကာလသည် ၃နှစ်ကျော်လာပြီဖြစ်သည်။ သို့သော်အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုသည် ယနေ့ထိတိုင်အောင်မြင်မှုမရှိသည့်အပြင် အကြမ်းဖက်စစ် အုပ်စုသည် လူမဆန်သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ထင်ထင် ရှားရှားဆက်လက် ကျူးလွန်နေသည်။ ယခုအချက်အလက်များသည် မြန်မာ့အမျိုးသမီးသမဂ္ဂမှ ခိုင်လုံသောသတင်းမီဒီယာများမှ ရေးသား ဖော်ပြမှုများကို စနစ်တကျကောက်ယူထားသည့် အချက်အလက်များကို ပြန်လည် စုစည်းတင်ဆက်ခြင်းဖြစ်သည်။

Download Burmese Download English
Share.