လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိပါးနှောင့်ယှက်မှု သိကောင်းစရာများ

မိမိတို့လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကျဆုံးရမည်ဟု ယုံကြည်ဆောင်ရွက်နေကြသူများဖြစ်သည့်အလျောက် စံချိန်စံနှုန်း ပြည့်ဝသော အနာဂါတ် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အဟန့်အတားဖြစ်စေသည့် အရာမှန်သမျှကို ဖော်ထုတ်ဖြေရှင်းနိုင်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်သွားကြမည်ဟုလည်း အခိုင်အမာခံယူနေပါသဖြင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြောင်းလဲတိုးတက်စေချင်သူများအားလုံးအတွက် ဤစာအုပ်ကို ပြုစုထုတ်ဝေလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။